สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ม.6/4 รุ่น 1999
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

ทำเนียบรุ่น ม.6/4 จบปีการศึกษา 2542

หากเพื่อนคนใดไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลและรูปภาพสามารถติดต่อแจ้งลบได้ครับ : สมาคมศิษย์เก่า ว.น.ย. 6/4 1999
 

ชื่อจริง : กาญจนา วิชิตกิ่ง

ชื่อเล่น : แอ้

Birth :

Email :

Tel : 0899854738

จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบัน อาจารย์

(art) 20091211_33779.jpg


ชื่อจริง: นริศรา วินิจฉัย

ชื่อเล่น : อ้อ

Birth : 7 มีนาคม 2525

 Email :

Tel : 0816586064

จบปริญญาตรี สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบัน พนักงานบริษัท ธุรกิจไฟแนนซ์


ชื่อจริง : วีรวัตน์

ชื่อเล่น  : บอย

Birth  :

Email :

Tel :

จบปริญญาตรี

ปัจจุบัน ศึกษาต่อปริญญาโท

  ชื่อจริง : หอมจันทร์ กมลคร 

ชื่อเล่น : หอม

Birth  :

Email :

Tel :

ปัจจุบัน


ชื่อจริง : นาฏญา จูพันธ์ 

ชื่อเล่น : จอย

Birth  :23 สิงหาคม 2524

Email : jupun_tu@hotmail.com

Tel : 0815580963

จบปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน บริษัทSoftware

ชื่อจริง : เกียรติศักดิ์ ชื่นชม 

ชื่อเล่น : เปา

Birth  :

Email :

Tel :

จบปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบัน วิศวกรไฟฟ้า

 

ชื่อจริง : ศัลยาภรณ์ พรหมประเสริฐ 

ชื่อเล่น : แมท 

Birth  :

Email :

Tel :

จบปริญญาตรี

ปัจจุบัน ธนาคาร

ชื่อจริง : นิตยา ล้อรัตนพงศ์ชัย 

ชื่อเล่น : นิด

Birth  :

Email :

Tel :

จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปัจจุบัน พนักงาน

ชื่อจริง : นิตยา คะโรรัมย์ 

ชื่อเล่น : ต่อม

Birth  :

Email : atom-ku@hotmail.com

Tel :

จบปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบัน โรงเรียนสอนภาษา

  ชื่อจริง : อุไรวรรณ เลี้ยงดี 

ชื่อเล่น : จิ๋ม

Birth  :

Email :

Tel :

จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจุบัน

ชื่อจริง : วิไล ฟองพา 

ชื่อเล่น : บอย

Birth  :

Email :

Tel :0890261307

จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ปัจจุบัน พนักงานบริษัท

  ชื่อจริง : อนุชาติ คำงาม 

ชื่อเล่น : แจ็ค

Birth  :

Email :

Tel :

จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ด้านระบบความปลอดภัย

 (art) 20091214_51246.jpg ชื่อจริง : กาญ ทวิเลิศ

ชื่อเล่น : กาญ,แอ๊ด

วันเกิด 13 / 04 /2524

Email : theman_story@hotmail.com

Tel :0844994175

จบปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปัจจุบัน บุรุษพยาบาล ห้องผ่าตัด

ชื่อจริง : สมศักดิ์ สมจิตร

ชื่อเล่น : รุทธ์

Birth  :

Email :

Tel :0868436877

จบปริญญาตรี สัตวศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย

ปัจจุบัน พิธีกรทีวีบูรพา

ชื่อจริง : สมคิด สุขชาติ

ชื่อเล่น : คิด

Birth  :
 

Email :

Tel :

ศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบัน พนักงานบริษัท

 
ชื่อจริง : พิเดช สุริฉาย

ชื่อเล่น : เดช

Birth  :

Email :

Tel :0896353592

จบปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกียรตินิยมอันดับสอง

ปัจจุบัน พนักงานธนาคาร ธกส.

ชื่อจริง :  นาตยา เครือขอน

ชื่อเล่น : เอ้

Birth  :

Email :

Tel :

จบปริญญาตรี

ปัจจุบัน

ชื่อจริง :  อโนทัย ธรรมกันหา

ชื่อเล่น : โบว์

Birth  :

Email :

Tel :

ปัจจุบัน

ชื่อจริง :  นุชรี สีดาบุตร

ชื่อเล่น : อิ๋ว

Birth  :

Email :

Tel :

จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปัจจุบัน น่าจะจบโทแล้วมั้ง
ชื่อจริง :  ดวงรัตน์ บิกขุนทด

ชื่อเล่น : ดวง

Birth  :

Email :

Tel :

ปัจจุบัน
ชื่อจริง :  วราภรณ์ หอมหวล

ชื่อเล่น : น้ำ

Birth  :

Email :

Tel :

ปัจจุบัน
ชื่อจริง :  สันทนีย์ มุขเทศ

ชื่อเล่น : ตุ๊ก

Birth  :

Email :

Tel :0890366552

จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบัน ประกอบกิจการส่วนตัว

ชื่อจริง :  ยุภา เจริญศรี

ชื่อเล่น : ยุ

Birth  :

Email :

Tel :

จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบัน
 (art) 20091215_34072.jpg ชื่อจริง :  ชาญณรงค์ คำตา ชื่อเล่น :  อาร์ต

Birth  : 15 October 1981

Email : channarong@grandplanet.com 

Tel : 089-036-6063

จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สองปีครึ่ง

ปัจจุบัน : 

 GoogleMaps  Facebook 

 (Root) 20091215_40244.jpg  ชื่อจริง :  บุษราภรณ์ ทวีการ

ชื่อเล่น : ปุ้ย

Birth  :

Email :

Tel :

จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปัจจุบัน พนักงานบริษัท
 (Root) 2010112_64286.jpg  ชื่อจริง :  ปิติ พุ่มบรรเทา

ชื่อเล่น : ต่อ

Birth  :

Email :

Tel :

จบปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบัน พนักงานศาลจังหวัด
 (Root) 2010112_64300.jpg  ชื่อจริง :  ปรีดา พุ่มบรรเทา

ชื่อเล่น : เต้ย

Birth  :

Email :

Tel :

จบปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบัน
   

Advertising Zone    Close

Online: 3 Visits: 196,095 Today: 32 PageView/Month: 442

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...